top of page

NL: Ontwerpstudio

Welkom in de wereld van MI - Studio, waar eindeloze creativiteit begint op de tekentafel. Wij geloven dat ontwerpen starten met een eenvoudig idee en uitgroeien tot inspirerende resultaten. 

MI - Studio beschikt over een jong team van ontwerpers en makers dat volledig toegewijd is aan jouw doelen en visie. Ons doel is niet alleen ontwerpen, maar ook realiseren. We streven ernaar om onze creatieve ideeën om te zetten in tastbare werkelijkheid. Dit betekent dat we niet alleen de esthetiek en functionaliteit van onze ontwerpen waarborgen, maar ook volledige controle hebben over het productieproces. Hierdoor kunnen we een kwalitatief en duurzaam product leveren.

Check out our latest design on YouTube in the heart of Amsterdam!
Designed and crafted by us. We strive to create designs as realistically as possible.

EN: Designstudio

Welcome to the world of MI - Studio, where endless creativity begins at the drawing board. We believe that designs start with a simple idea and grow into inspiring results.

MI - Studio has a young team of designers and makers who are fully dedicated to your goals and vision. Our aim is not only to design but also to bring to life. We strive to translate our creative ideas into tangible reality. This means that we not only ensure the aesthetics and functionality of our designs but also have complete control over the production process. This allows us to deliver a quality and sustainable product.

NL: Wij  hebben diverse opties voor ons ontwerpaanbod.

1. Volledige Interieurontwerpdiensten: Vanaf de conceptfase tot de uiteindelijke realisatie, nemen wij u mee op een reis door het hele proces. Wij luisteren aandachtig naar uw visie, analyseren de ruimte grondig en bieden op maat gemaakte ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Deze optie omvat 2D- en 3D-visualisaties, plattegronden en gedetailleerde uitwerking van maatwerk meubilair*.

 

2. Ruimteplanning en Lay-out: Indien u een bestaande ruimte heeft die niet optimaal benut wordt, staan wij klaar om te helpen. Wij creëren een 3D-visualisatie van de ruimte om elke vierkante meter optimaal te benutten. Daarbij bieden we u een moodboard aan en voorzien we advies over kleuren en texturen. Dit alles dient als een vliegende start voor uw aanstaande verbouwingsproject.

 

3. Advies en Planning: Met onze ruime praktijkervaring bieden wij deskundig advies gedurende alle fasen van uw renovatie- of verbouwingsproject. Wij dienen als uw gids in het doolhof van planning en coördinatie met onderaannemers.

 

4. Ontwerp en Realisatie: Als aanvulling op onze uitgebreide diensten, hebben wij ook de optie voor individuele projecten, zoals het ontwerpen en realiseren van keukens en ander maatwerk meubilair. Het ontwerp is bij de prijs inbegrepen.

 

*Bovendien, mocht u besluiten maatwerk meubilair aan te schaffen via MI-Studio, dan kunt u uiteraard genieten van een korting op de ontwerpkosten.

935_2160.jpg
929_2160.jpg

EN: We present various options for our design offerings.

1. Full Interior Design Services: From the concept phase to the final realization, we take you on a journey through the entire process. We listen attentively to your vision, thoroughly analyze the space, and offer tailor-made design and execution solutions. This option includes 2D and 3D visualizations, floor plans, and detailed elaboration of custom furniture*.

2. Space Planning and Layout:If you have an existing space that's not optimally utilized, we are here to assist. We create a 3D visualization of the space to maximize every square meter. Additionally, we provide you with a moodboard and offer advice on colors and textures. All of this serves as a flying start for your upcoming remodeling project.

3. Consultation and Planning: With our extensive practical experience, we provide expert advice throughout all phases of your renovation or remodeling project. We serve as your guide through the labyrinth of planning and coordination with subcontractors.

4. Design and Execution: As a complement to our comprehensive services, we also offer the option for individual projects, such as designing and executing kitchens and other custom furniture. The design is included in the price.

*Moreover, should you decide to purchase custom furniture through MI-Studio, you can naturally enjoy a discount on the design costs.

bottom of page